La Font

L'ull de la font es troba al final d'una galeria subterrània d'uns 135m.

En el video és veu el recorregut de la galeria des de l'exterior fins a l'ull de la font amb una imatge presa cada dos metres.

En l'inici es veu el tub negre i vermell corrugat. A l'extrem del tub vermell corrugat i ha el coŀlector de l'aigua proteget amb un filtre per evitar que s'embossi.

A l'inici es de la galeria es veuen unes paretes de pedra apilada. A mesura que s'avaça es passa a pedra natural escavada.