Coŀlaboradors

Gotes.org

La cooperativa Gotes.org s'encarrega del desenvolupament de la pàgina web i l'allotgament del servidor que la manté en línia.

Gotes.org és una cooperativa sollerica que proveeix d'accés a Internet a zones rurals.

Gotes.org

Així com la Junta de la Font d'en Joi proveeix aigua allà on no arriba Aqualia, Gotes.org s'encarrega de proveïr Internet allà on altres operadors no arriben seguint un esquema cooperatiu i participatiu, essent la millor soŀlució per la gent que vulgui Internet a les zones rurals de Sóller.